OfficiŽle Mededeling nr 2/1997
van de Commissie van Advies

OFFICIňLE MEDEDELINGEN CVA
Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit
OfficiŽle mededeling nr. 2/1997

In de circulaire inzake de legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen, kenmerk 555949/96/6, dd. 8 mei 1996, in werking getreden op 28 mei 1996, is opgenomen dat akten van de burgerlijke stand die zijn opgemaakt en afgegeven in IndonesiŽ vůůr de onafhankelijkheid van Nederland op 27 december 1949 zijn vrijgesteld van legalisatie. In de praktijk is de vraag gerezen hoe te handelen ten aanzien van akten van de burgerlijke stand die zijn opgemaakt en afgegeven in Nieuw Guinea vůůr de overdracht aan UNT'EA op 1 oktober 1962.

Het komt de Commissie voor, dat ook akten van de burgerlijke stand opgemaakt en afgegeven in Nieuw Guinea in de periode dat dit gebied deel uitmaakte van Nederland, vrijgesteld dienen te zijn van legalisatie. Degenen die in het bezit zijn van zulk een akte, zijn derhalve vrijgesteld van het legalisatievereiste. De dubbelen van de registers van de burgerlijke stand, gehouden in Nieuw Guinea in de penode van 1945 tot 1 oktober 1962 betreffende Europese en Chinese personen, zijn destijds grotendeels overgebracht naar Nederland. Zij bevinden zich bij het Algemeen Rijksarchief. De bijlage hij deze OfficiŽle Mededeling bevat een overzicht van deze registers.

Voor akten van de burgerlijke stand, opgemaakt in Nieuw Guinea in de periode 1945 tot 1 oktober 1962, kan men zich wenden tot het Algemeen Rijksarchief. Voorzover deze akten in het Algemeen Rijksarchief aanwezig zijn, kunnen daarvan - tegen betaling van de verschuldigde leges - uittreksels en afschriften worden verkregen.

Het adres van het Algemeen Rijksarchief is: Prins Willem Alexanderhof 20, 2595 BE Den Haag, tel. 070-3315400, fax 010-3315499.

Indien van een destijds in Nieuw Guinea opgemaakte akte van de burgerlijke stand geen dubbel aanwezig is in het Algemeen Rijksarchief, dient de desbetreffende akte aangevraagd te worden bij de autoriteiten in IndonesiŽ en voorzien te worden van legalisatie. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken kan in het laatstgenoemde geval verzocht worden zijn bemiddeling te verlenen.

Inv. Naam Jaar Nummer
nr. van tot van-tot
A.Europeanen
1 Agats 1957 1960 1-24
2 Agats 1961 1962 25-36
3 Ajamaroe 1953 1954 36A-36J
4 Biak 1946 1952 37-73
5 Biak 1953 1955 74-88
6 Biak 1956 1957 89-100
7 Biak 1958 1960 101-118
8 Biak 1961 119-124
9 Biak 1962 125-130
10 Doom 1953 1960 130-154
11 Doorn 1961 1962 155-166
12 Enarotali 1953 1960 167-214
13 Enarotali 1961 1962 215-224
14 Fak -Fak 1946 1952 225-266
15 Fak-Fak 1953 1956 267-289
16 Fak-Fak 1957 1960 290-313
17 Fak-Fak 1961 1962 314-323
18 Genjem 1952 1959 324-365
19 Genjem 1960 1962 366-381
20 Hollandia 1946 1949 382-405
21 Bijlagen 1946 1947
22 Bijlagen 1948 1949
23 Hollandia 1950 1951 406-418
24 Bijlagen 1951
25 Bijlagen 1951
26 Bijlagen 1951
27 Bijlagen 1951
28 Bijlagen 1951
29 Hollandia 1952 419-425
30 Bijlagen 1952
31 Bijlagen 1952
32 Hollandia 1953 426-430
33 Bijlagen 1953
34 Bijlagen 1953
35 Bijlagen 1953
36 Hollandia 1954 431-435
37 Bijlagen 1954
38 Bijlagen 1954
39 Bijlagen 1954
40 Bijlagen 1954
41 Hollandia 1955 436-441
42 Bijlagen 1955
43 Bijlagen 1955
44 Hollandia 1956 442-447
45 Bijlagen 1956
46 Bijlagen 1956
47 Bijlagen 1956
48 HoIIandia 1957 448-453
49 Bijlagen 1957
50 Bijlagen 1957
51 Bijlagen 1957
52 Hollandia 1958 454-459
53 Bijlagen 1958
54 Bijlagen 1958
55 Bijlagen 1958
56 Hollandia 1959 460-466
57 Bijlagen 1959
58 Bijlagen 1959
59 Bijlagen 1959
60 Hollandia 1960 467-472
61 Bijlagen 1960
62 Bijlagen 1960
63 Hollandia 1961 473-478
64 Bijlagen 1961
65 Bijlagen 1961
66 Hollandia 1962 479-482
67 Bijlagen 1962
68 Bijlagen 1962
69 Inanwatan 1948 1950 483-494
70 Kaaimans 1954 1960 495-531
71 Kaimana 1961 1962 532-543
72 Kepi 1953 1960 543-585
73 Kepi 1961 1962 586-597
74 Kokonao 1950 1959 598-635
75 Kokonao 1960 1962 636-651
76 Makbon 1953 1954 651-651K
77 Bijlagen 1950 1951
78 Bijlagen 1952
79 Manokwari 1947 1952 652-694
80 Manokwari 1953 1955 695-710
81 Bijlagen 1953 1955
82 Bijlagen 1953 1955
83 Manokwari 1956 1957 711-722
84 Bijlagen 1956 1957
85 Manokwari 1958 1959 723-734
86 Bijlagen 1958 1959
87 Manokwari 1960 735-740
88 Bijlagen 1960
89 Manokwari 1961 1962 741-750
90 Bijlagen 1961 1962
91 Merauke 1941 1952 751-809
92 Bijlagen 1951 1957
93 Merauke 1953 1957 810-840
94 Bijlagen 1958 1962
95 Merauke 1958 1960 841-858
96 Merauke 1961 1962 859-867
97 Mimika 1951 1954 868-890
98 Mindiptana 1955 1962 891-936
99 Oebroeb 1960 1962 937-952
100 Ransiki 1953 1960 953-999
101 Ransiki 1961 1962 1000-1011
102 Sarmi 1950 1952 1012-1033
103 Bijlagen 1955
104 Sarmi 1953 1959 1034-1074
105 Sarmi 1960 1962 1075-1090
106 Seroei 1950 1955 1091-1130
107 Seroei 1956 1960 1131-1160
108 Seroei 1961 1962 1161-1170
109 Sorong 1948 1951 1171-1208
110 Bijlagen 1948 1951
111 Sorong 1952 1209-1220
112 Bijlagen 1952
113 Sorong 1953 1954 1221-1231
114 Bijlagen 1953 1954
115 Bijlagen 1955 1957
116 Sorong 1955 1957 1232-1250
117 Sorong 1958 1962 1251 -1292
118 Bijlagen 1958 1962
119 Steenkool 1953 1960 1273 -1319
120 Steenkool 1961 1962 1320-1331
121 Tanah-Merah 1945 1959 1332-1401
122 Tanah-Merah 1960 1962 1402-1417
123 Teminaboean 1954 1962 1418-1452
124 Waghete 1960 1962 1453-1468
125 Waren 1953 1959 1469-1508
126 Wasior 1953 1960 1509-1551
127 Correspondentie A-G 1955 1962
128 Correspondentie K-W 1955 1962
B.Chinezen
129 Agats 1957 1962
130 Ajamaroe 1954
131 Biak 1953 1960
132 Biak 1961
133 Biak 1962
134 Doom 1955 1960
135 Doom 1961
136 Doom 1962
137 Enaratali 1954 1960
138 Enaratali 1961
139 Enaratali 1962
140 Fak-Fak 1946 1952
141 Fak-Fak 1955 1956
142 Fak-Fak 1957 1960
143 Fak-Fak 1961 1962
144 Genjem 1952 1960
145 Genjem 1961 1962
146 Hollandia
147 Hollandia 1953 1955
148 Hollandia 1956 1951
149 Hollandia 1958 1960
150 Biak 1946 1952
151 Hollandia 1961
152 Hollandia 1962
153 Inanwatan 1948 1950
154 Kaimana 1955 1960
155 Kaimana 1961 1962
156 Kepi 1955 1960
157 Kepi 1961 1962
158 Kokonao 1950 1960
159 Kokonao 1961 1962
160 Makbon
161 Manokwari 1947 1952
162 Manokwari 1953 1960
163 Manokwari 1961 1962
164 Merauke 1947 1952
165 Merauke 1953 1960
166 Merauke 1961
167 Merauke 1962
168 Mimika 1951 1954
169 Mindiptana 1955 1962
170 Oebroeb 1960 1962
171 Ransiki 1955 1960
172 Ransiki 1961 1962
173 Sarmi 1950 1960
174 Sarmi 1961 1962
175 Seroei 1950 1952
116 Seroei 1953 1960
177 Seroei 1961 1962
178 Sorong 1946 1952
179 Sorong 1953 1958
180 Sorong 1959 1962
181 Steenkool 1953 1960
182 Steenkool 1961 1962
183 Tanah-Meiah 1947 1959
184 Tanah-Merah 1961 1962
185 Teminaboean 1954 1962
186 Waghete 1960 1962
187 Waren 1955 1959
188 Wasior 1953 1960
C.Klappers
189 Klappers A-BR
190 Klappers BU-E
191 Klappers F-HI
192 Klappers HO-K
193 Klappers L-M
194 Klappers N-P
195 Klappers Q-SC
196 Klappers SE-T
197 Klappers U-Z


Last updated October 28, 2003
© 2000-2005 Peter van der Heijden. All rights reserved
comments
Legal
Site Map
Top