English language version
Genealogie in Nederlands Nieuw Guinea

 • Centraal Bureau voor Genealogie
 • Centraal Bureau voor Genealogie - Indisch onderzoek (defunct webpage)
  Onderzoeksgids soldaten overzee

 • nationaalarchief.nl
  Inventarissen (toegangen) en naamklappers (nadere toegangen) van belang bij genealogisch onderzoek in de archieven van de Centrale (Rijks-) Overheid vanaf 1795, bewaard bij het Nationaal Archief:

 • MILITAIREN Oost-en West-IndiŽ
  2.10.05.01 Klapper op inv.nrs. 70-75 van inventaris 2.10.50 (Officieren Landmacht dienstdoend in Oost-IndiŽ 1815-1835)
  2.10.05.02 Klapper op inv.nr. 45 van inventaris 2.10.50 (Officieren Landmacht bestemd voor Oost-IndiŽ 1815-1829)
  2.10.06 Klapper op de Stamboeken van Burgerlijke Ambtenaren en Marine-personeel in Nederlands-IndiŽ, uitzendingsjaren 1836-ca.1900
  2.10.50 Inventaris van stamboeken en pensioenregisters van het ministerie van KoloniŽn betreffende militairen in Oost- en West-IndiŽ 1815-1950.
  2.10.50.01 Algemeen Stamboek IndiŽ ("Linnen Banden"), lijst van stamboeken van onderofficieren en manschappen van het KNIL over de periode (1815) 1832-1876 en 1876-1898.
  2.10.50.02 Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP), Stamboekgegeven KNIL-militairen ca.1852-1951 ("Volledig Stamboek").
  2.10.50.03 Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse interneringskaarten, 1942-1996. (1946?)
  2.10.51 Alfabetische naamindex op de pensioenstaten van Militairen in Oost-IndiŽ 1821-1844
  2.10.58 Commissie Gedragingen en Commissie Onderscheidingen van het KNIL, Kabinet Legercommandant (1943, 1946-1950, 1952). (beperkt openbaar)
  2.13.07-2.13.08 Alfabetische naamindex op de stamboeken van Officieren van het K.N.I.L. 1813-1940

 • AMBTENAREN Oost- en West- IndiŽ
  2.10.05.03 Klapper op inv.nrs. 3091-3096 van inventaris 2.10.01 (Ambtenaren Oost-IndiŽ 1814-ca.1836)
  2.10.06-2.10.08 Alfabetische naamindex op het stamboek van burgerlijke ambtenaren in Nederlands IndiŽ en de Gouvernementsmarine 1816-1963.
  2.10.09 Klapper(s) op registers van Indische Pensioenen, 1815-1940
  2.10.31 Betaalstaten van Pensioenen van het Ministerie van KoloniŽn, 1868-1925 (N.B. Twee alfabetisch geordende series, ťťn waarin niet-officieren en ťťn waarin officieren, in de laatste ook vergelijkbaar burgerpersoneel)

 • BEVOLKINGSREGISTRATIE
  2.05.06 Inventaris van archief Buitenlandse Zaken, dossier B198, Consulaire Burgerlijke Stand, 1864-1950
  2.10.04 Klapper(s) op de Staten van overledenen in de KoloniŽn, 1816-1829
  2.10.15 Ministerie van KoloniŽn: Paspoortadministratie en Nationaliteitsonderzoek Nieuw-Guinea, 1950-1962 (Archiefnummer 0K23087)
  2.10.25 Ministerie van KoloniŽn: Kantoor voor Bevolkingszaken in Nederlands Nieuw-Guinea te Hollandia: Rapportenarchief, (1852) 1951-1962 (Archiefnummer 0K23088)
  2.10.48 Ministerie van KoloniŽn: Registers Burgerlijke Stand Nederlands Nieuw-Guinea, 1941-1962. (Archiefnummer 0K23090) Openbaarheid: Zelfde openbaarheidsbeperking als gewone Burgerlijke Stand. Omdat hier de verschillende soorten akten door elkaar zitten is de periode voor geboorten (100 jaar) voor het hele blok genomen.
  2.23.06 Overzicht van de microfiches van de D.T.B.-registers in Nederlands-IndiŽ, aanwezig bij het Centraal Bureau voor Genealogie (1977)

 • DIVERSEN
  2.02.10 Alfabetische index op namen van plantages, plantage-eigenaren en slaven-eigenaren in stukken betreffende de verantwoording van uitbetaling van vergoedingen in verband met de opheffing van de slavernij.
  2.09.01 Inventaris van de archieven van het Ministerie van Justitie, 1813-1876 (series Bezoldigingsregisters 1815-1877, dossiers uitlevering verdachte personen 1815-1876, met naamklapper opgenomen als bijlage, en dossiers naamsveranderingen/naamsaanneming 1815-1876)

 • MEER INFORMATIE
  Een volledig overzicht van nadere toegangen op bestanden bij het Nationaal Archief is beschikbaar in de studiezaal.
  Zie ook de zogenaamde POP-gids. Personen op papier. Overzicht van archief-en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons-en beroepsgroepen in het Algemeen rijksarchief

 • Indisch Informatiepunt
 • Dutch East-Indies Family Archive (Stichting Indisch Familie Archief)
 • Indische Genealogische Vereniging
 • The archival heritage of Dutch Franciscans in Irian Jaya
 • Nationality Act
  Indonesian nationality is governed by Act No. 62 of 1958. It defines an Indonesian national as a person who, since the beginning of independence on August 17, 1945, qualifies for citizenship under existing laws.
 • Circulaire Legalisatie en verificatie van buitenlandse bewijsstukken betreffende de staat van personen zie B.2.2. Van deze tekst:
  "Ten aanzien van de in Nieuw-Guinea opgemaakte akten zij verwezen naar de OfficiŽle Mededeling nr 2/1997 van de Commissie van Advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit. Voor de goede orde zij benadrukt dat alle afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand die na de voormelde data in IndonesiŽ, Nieuw-Guinea en Suriname zijn afgegeven, in principe aan legalisatie onderworpen zijn. Dat geldt dus ook voor afschriften en uittreksels van akten die vůůr de onafhankelijkheid zijn opgemaakt. Zie verder onder 2.3."
 • Landeninformatie zie: Indonesie. Van deze tekst:
  "Voor akten uit het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea geldt het volgende. Originele akten van de burgerlijke stand opgemaakt Ťn afgegeven vůůr 1 oktober 1962 (overdracht aan UNTEA) zijn vrijgesteld van legalisatie en kunnen worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand te 's-Gravenhage (Bureau Bijzondere Akten). Veel akten (1946 - 1962) uit het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea berusten bij het Algemeen Rijksarchief, Postbus 90520, 2509 LM 's-Gravenhage, tel. (070) 331 54 00). Betrokkenen kunnen alhier een afschrift verkrijgen."

  Last updated October 28, 2003
  © 2000-2005 Peter van der Heijden. All rights reserved
  comments
  Legal
  Site Map
  Top